האתר הוקם בשנת תשע"ו (2016) מתוך מחשבה ורצון לאגד את פסקי הדין הרבניים בדיני ממונות של כל בתי הדין שפוסקים דין תורה על פי ההלכה תחת קורת גג אחת, ובצורה נגישה לציבור הרחב, מתוך מחשבה ורצון לאגד את פסקי הדין הרבניים בדיני ממונות של כל בתי הדין שפוסקים דין תורה על פי ההלכה תחת קורת גג אחת, ובצורה נגישה לציבור הרחב. הפסקים שבאתר מתקבלים מבתי הדין שדנים דין תורה על פי המשפט העברי וההלכה. כרגע האתר מכיל בעיקר פסקי דין בענייני "חושן משפט", ופחות בעניין אישות ומשפחה - "אבן העזר".

Subject: 
Law
Hebrew Culture Studies
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>