מאגר שפותח בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן של אוניברסיטת תל אביב. מאגר המידע על משפט ולהט"ב מרכז בצורה זמינה ונגישה את הפסיקה הנוגעת לזכויות לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים בישראל. המאגר כולל פסיקה בנושא אפליה על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית, דברי חקיקה רלבנטיים וכן מאמרים אקדמיים. מאגר המידע כולל מאות מסמכים והוא מתעדכן באופן שוטף.

Description in English

A database dedicated to the legal rights and status of LGBT in Israel. The Database was developed in Tel Aviv University Buchman Faculty of Law. It contains cases relating to LGBT rights including discrimination on the grounds of gender identity and sexual orientation. Also included are related legislation and articles. 

The database includes hundreds of documents and is updated regularly.

Subject: 
Law
Women's studies and Gender
Access remarks: 

פתוח לכל

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>