תקליטור שו"ת השואה הוא מאגר מידע ממוחשב, של מאות תשובות הלכתיות העוסקות בשואה ובעקבותיה .
התשובות עוסקות במגוון רחב מאד של נושאים המקיפים את כל תחומי החיים היהודיים בשואה ובעקבותיה.
מתוך התשובות ההלכתיות אנו לומדים בנוסף לצדדים ההלכתיים, גם על השאלות המוסריות הכבדות, על אורח החיים הקשה שהיה ליהודים בשואה ובהם גם עדויות רבות של הניצולים המערכת כוללת:
1. חיפוש - לפי מילה או כמה מילים בטקסט התשובות לאיתור מהיר, ומדויק בנושא המעניין את המחפש.
2. עיון - בתשובות לפי שם הספר והסימן.
מפתח נושאים -בשלוש רמות: נושא ראשי, נושא משנה , הנושא הנידון, והפניה לתשובה. לחיצה על מראה המקום מעלה על המסך את המקור.
מפתח מחברים - בעברית ובאנגלית.
מפתח מקומות -בעברית ובאנגלית.
מפתח תאריכים - עברי ולועזי.
המפתחות מקיפים את המאגר כולו . במפתחות קיימת גם אפשרות של חיפוש לפי מילה.
במסך התוצאה של מפתח מחברים, מקומות,ותאריכים, מקבלים את כל שלושת הרמות שבמפתח הנושאים- לחיצה על מראה המקום מעלה על המסך את המקור.
ביוגרפיה -נכתבה ביוגרפיה לרוב מחברי ספרי השו"ת.
תיאור מקומות - נכתב תיאור למקצת המקומות המופיעים במפתח המקומות.

Subject: 
Hebrew Culture Studies
Nazi Era & the Holocaust
Jewish History
Remarks: 

המאגר הממוחשב מבוסס על תוכנת האחזור של פרויקט השו"ת של אוניברסיטת בר-אילן.

Provider: 
מכון נתיבי ההלכה, מאגרי מידע תורניים
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>