המאגר מכיל את רובם המוחלט של כתבי היד השלמים והחלקיים של התלמוד הבבלי הקיימים כיום בעולם, יותר מ-1,500 קטעים מגניזת קהיר וקטעי כריכות מאירופה, וכן נוסח הדפוסים הראשונים של מסכתות מן המאות ה-15 וה-16. המקורות לוקטו מספריות נבחרות ברחבי העולם, עברו הקלדה קפדנית, עריכה מקצועית והגהה בידי מומחים מהשורה הראשונה. חיפוש מתוחכם מאפשר קשת של פעולות למדניות ומחקריות חשובות. המאגר כולל קישוריות בין נוסח הטקסט לתצלום, ובכך מתאפשרת התחקות אחר תנועות הסופר ולמידה על תהליך הכתיבה

 

Subject: 
Hebrew Culture Studies
Religion
Access remarks: 

Access restricted to TAU community via Automatic Proxy

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>