על המאגר:

המאגר כולל שאלונים וכלי מחקר לעריכת ראיונות, תצפיות וסקרים משנת 2010. חיפוש במאגר מתאפשר הן ברמה של שאלון שלם והן ברמה של פרק ספציפי מתוך שאלון. לצד כל כלי אפשר למצוא מידע ביביליוגרפי ומתודלודוגי אודותיו, וכן אפשר לגשת, לעיין, להוריד ולהשתמש בכלי המחקר עצמו. 

אתם מוזמנים להשתמש במאגר כדי לבנות כלי מחקר חדשים ולהכיר את עבודת המכון לאורך השנים.

Subject: 
Education
Sociology & Anthropology
Psychology
Nursing
Health Sciences
Health Administration
Communication
Covering period years: 
2010-
Remarks: 

השימוש במאגר חופשי וללא תשלום, אך מותנה בהרשמה מראש.

Provider: 
מכון ברוקדייל
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>