מאגר סרטי קולנוע –מכיל (נכון למרץ 2021)  כ-300 סרטי קולנוע.

הסרטים זמינים לצפייה לאחר הזדהות בלבד.

Subject: 
Film & Television
Multidisciplinary - Social Sciences
Interdisciplinary - Arts and Humanities
Film/Video databases
Access remarks: 

Access restricted to TAU community via Automatic Proxy

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>