מאגר הספרים האלקטרוניים של האוניברסיטה הפתוחה "למדא באקדמיה - מיטב ספרי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה".   בשלב זה כולל  כ – 116 ספרים, בכל תחומי הידע: מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי הטבע והחיים, מתמטיקה, מדעי המחשב והנדסה.

Subject: 
Interdisciplinary - Arts and Humanities
Labor Studies and Labor Law
Accounting & Finance
Multidisciplinary - Social Sciences
Psychology
Education
Public Policy
Life Sciences
Health Sciences
Chemistry
Covering period years: 
1993-
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>