מילון ספיר הוא מילון אינציקלופדי עברי.

מילון ספיר מבוסס על המילונים השונים שיצאו בהוצאת איתאב, כשחוט השדרה שלו הוא מילון ספיר האנציקלופדי בן שלושה כרכים, מילון ספיר למילים ומונחים לועזיים, מילון  המקרא, לשון ראשון ולא פחות חשוב - מעות, אגרון הכלכלה הניהול והעסקים, שרכש מוניטין בין אנשי המקצוע בתחומים אלה ועוד.  כל המילונים הם פרי עמלם של עשרות בעלי מקצוע בתחומים שונים ומגוונים , כגון גאוגרפיה, כימיה, כלכלה, מחשבים, תקשורת וכדומה שעמלו על המילון שנים רבות ונעזרו במגוון רחב של מקורות מהימנים.

Subject: 
Interdisciplinary - Arts and Humanities
Multidisciplinary - Social Sciences
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>