המאגר כולל  פסקי דין בתחום המשמעתי, פסקי הדין הכלולים באתר הם מאת הערכאות השונות הדנות בתחום המשמעתי, החל מבתי הדין המשמעתיים המחוזיים, בית הדין המשמעתי הארצי וכלה בבית המשפט העליון (וכיום גם בבית המשפט המחוזי), ולכולם נערכה תמצית קצרה המקלה על המשתמש.
​בנוסף כולל המאגר חקיקה ומאמרים בתחום האתיקה של עורכי הדין.

Description in English

The database focuses on lawyers ethics in Israel. It includes cases from various disciplinary jurisdictions in Israel including the district disciplinary courts, the national disciplinary court and the supreme court. All cases are also summerized.
​In addition the database also has legislation and articles relating the lawyers ethics. 

Subject: 
Law
Access remarks: 

פתוח לכל

Provider: 
לשכת עורכי הדין
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>