המאגר כולל פסיקה וחקיקה ישראלית בטקסט מלא וכן מאמרים מכתבי עת משפטיים נבחרים בטקסט מלא. 

 

 

 

Description in English:

The Database includes Israeli cases and legislation and also seleceted full text legal articles. ​

Subject: 
Law
Access remarks: 

לקהילת אוניברסיטת תל אביב בלבד

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>