הביבליוגרפיה של הספר העברי הינה מאגר עשיר ומתוחכם הכולל פרטים ביבליוגרפיים של כ- 90% מן הספרים שנדפסו בעברית ובשפות עבריות בין השנים 1470-1960. המאגר מונה למעלה מ- 141,000 רשומות ו- 15,000 ביוגרפיות (פרטים אודות מחברים).

כאן תוכלו למצוא את כל המידע הביבליוגרפי הדרוש לכם לצרכי מחקר, עבודה או עניין. מאגר הביבליוגרפיה של הספר העברי זמין כאתר אינטרנט וכן בתקליטור. אתר האינטרנט מופעל באמצעות טכנולוגיית נטיס - פלטפורמה להוצאה לאור אלקטרונית, ייחודית מסוגה המאפשרת ניהול המידע באינטרנט תוך הגנה על זכויות השימוש במידע ואפשרויות חיפוש וניווט מתוחכמות במאגר).

Subject: 
Hebrew language & Literature
Hebrew Culture Studies
Print and Book History
Jewish History
Provider: 
האוניברסיטה העברית, משרד החינוך והתרבות, ומוסד ביאליק
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>