האתר מכיל עיתונים יהודיים אשר התפרסמו בעבר בשפות, במדינות ובתקופות שונות. הגרסאות האלקטרוניות של העיתונים מאפשרות צפייה במראם המקורי וחיפוש בכל המלל שפורסם בעיתון לאורך שנות הופעתו.
הלבנון, המגיד, Palestine Post, ועוד.

 

Subject: 
Hebrew Culture Studies
Jewish History
Communication
Newspapers
Hebrew language & Literature
Access remarks: 

חופשי

Provider: 
אוניברסיטת תל-אביב ובית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>