פונה לשלוש אוכלוסיות שונות: התלמידים ההורים ועובדי ההוראה.האתר מאפשר כניסה לכל האתרים של אגפי המשרד השונים.מפורסמות הודעות הדוברות וחוזרי המנכ"ל והמפמ"ר. המאגר מספק מידע עפ"י כללי ממשל זמין ויש בו נתונים סטטיסטים ותקציבים על מערכת החינוך. במאגר מידע מנהלי רב כמו לוחות שנת לימודים, סמלי מוסד,תנאי העסקה של עובדי הוראה, תכניות לימודים,טפסים ועוד. 

 

Subject: 
Education
Covering period years: 
גישה לאתרים של משרד החינוך
Provider: 
משרד החינוך
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>