פונה לשלוש אוכלוסיות שונות:התלמידים ההורים ןעובדי ההוראה.האתר מאפשר כניסה לכל האתרים של אגפי המשרד השונים.מפורסמות הודעות הדוברות וחוזרי המנכ"ל והמפמ"ר. המאגר מספק מידע עפ"י כללי ממשל זמין ויש בו נתונים סטטיסטים ותקציבים על מערכת החינוך. במאגר מידע מנהלי רב כמו לוחות שנת לימודים,סמלי מוסד,תנאי העסקה של עובדי הוראה,תכניות לימודים,טפסים ועוד. 

 

Subject: 
Education
Covering period years: 
גישה לאתרים של משרד החינוך
Provider: 
משרד החינוך
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive