מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית הוא מפעל המחקר של האקדמיה ללשון העברית. תכליתו להציג את אוצר המילים של העברית בגלגוליו במהלך תולדותיו, היינו להציג כל מילה עברית בהתפתחות צורתה, בגלגולי הוראותיה ובהקשריה למן הופעתה הראשונה בספרות הכתובה ואילך.

 

Subject: 
Hebrew language & Literature
Hebrew Culture Studies
Language & Linguistics
Provider: 
האקדמיה ללשון העברית
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>