מציע תקצירי פסיקה מארצות הברית, בריטניה, קנדה ואוסטרליה בדיני חברות, הבראת חברות ופירוקים, ניירות ערך ומשפט מסחרי.

Description in English
 
This is an Israeli database offers case summeries of cases relating to corporation law, liquidation, securities and trade law, from the US, UK, Canada and Australia
Subject: 
Access remarks: 

קהילת אוניברסיטת תל אביב

Provider: 
GCL – Global Comparative Law
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>