כולל מפתוח מאמרים מתוך העיתונות היומית ממאי 1993 ואילך.
העיתונים הממופתחים הם: "הארץ", "מעריב", "ידיעות אחרונות", "הצפה", "יתד נאמן".
וכן "דבר" ,"על המשמר" ו"חדשות" שפסקו להופיע.
במפתח מושם דגש על אישים ופועלם, תרבות ואמנות, נושאי חברה וכלכלה, רפואה ובריאות.
העדכון הינו יומיומי.

Subject: 
Interdisciplinary - Arts and Humanities
Business & Management
Communication
Organizational Behavior
Multidisciplinary - Social Sciences
Newspapers
Covering period years: 
1993-
Remarks: 

החל מ - 2006 המפתח כולל מפתוח של מוספי הספרות של העיתונים.
עד 2006 המוספים ממופתחים במפתח למאמרים בעברית של חיפה.

Access remarks: 

חופשי

Provider: 
ספריית "שער ציון" בית אריאלה, תל אביב
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>