סופר אנליסט

מספק מידע על החברות הנסחרות בתל-אביב וחברות ישראליות נבחרות הנסחרות בחו"ל.

 

מחולל דוחות המיועד לאנליסטים הפועלים בשוק ההון הישראלי. מאגר המידע של המערכת מתעדכן אחת ליום, ומכיל בסיס נתונים רחב המכיל מידע פיננסי לגבי כל החברות הציבוריות הנסחרות בבורסה ומידע חלקי לגבי החברות הישראליות הנסחרות בניו יורק.

מלבד נתונים כספיים המפורטים עד 8 שנים אחורנית לגבי כל רבעון, המערכת מספקת גם נתוני בעלי עניין ובעלי תפקידים, תמצית הודעות הבורסה וידיעות עיתונאיות המתפרסמות על ידי החברות. עוד כוללת המערכת מעקב אחר המלצות אנליסטים המתפרסמות בכלי התקשורת. באפשרות המשתמש לבצע חיתוכים ומיונים ולהריץ שאילתות על בסיס הנתונים בהיקף נרחב.

 

כלי נוסף במערכת מאפשר לייצא נתונים ודוחות לגיליונות אלקטרוניים.

 

 

Subject: 
Accounting & Finance
Business & Management
Economics
Covering period years: 
1993 -
Remarks: 
  • יצוא נתונים ל-EXCEL
  • עדכון יומי

 

Access remarks: 

המאגר נגיש בשתי עמדות מחשבים בקומת הכניסה בספרייה למדעי החברה לניהול ולחינוך. יש לפנות לדלפק הייעוץ וההדרכה להכוונה.

 

Provider: 
תוכנה לעניין
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>